Niedziela, 26 Styczeń 2020 r. ,   Tymoteusza, Pauliny

Gdy weźmiemy rozwód z orzeczeniem o winie

   0
Rozwód nigdy nie jest przyjemną sytuacją – nawet wtedy, gdy małżonkowie nie pałają do siebie zbytnią sympatią. Osoba pozywająca może też żądać ustalenia przez sąd winy jego współmałżonka, którego oskarża o rozpad związku małżeńskiego. Ustalenie winy jest bardzo ważnym aspektem prawnym podczas sprawy rozwodowej. Dlaczego? Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie?

Wyrok w rozwodzie


Kiedy zapada wyrok w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie rozpadu małżeństwa, gdzie jest wskazany jeden z partnerów, ma to wydźwięk nie tylko moralny, ale i wywodzi odpowiednie skutki prawne i materialne. Po pierwsze sądy rozstrzygając sprawy rozwodowe mają prawo orzec winę jednego z małżonków, ustalić, że żaden z nich nie ponosi winy za rozpad ich związku lub może wskazać winę po obu stronach. Sąd może również zaniechać wydania orzeczenia o winie na prośbę obojga małżonków. Gdy nie ma orzeczenia o winie, małżonkowie muszą pamiętać, że wyrok sądu w tej sprawie jest ostateczny i już nie można go zmienić.

Skutki orzeczenia o winie


Jakie są skutki prawne w wyroku sadowym, który orzeka o rozpadzie związku małżeńskiego, zwłaszcza, gdy sąd wskaże winę jednego z partnerów? Przede wszystkim, gdy rozwodu żąda małżonek, który ponosi ewidentną winę za rozpad małżeństwa, do rozwodu może nie dojść. Chyba, że na rozwód takowy wyrazi zgodę druga strona. Kolejna przesłanka do udzielenia rozwodu jest wtedy, gdy odmowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Przykładem jest znęcanie się jednego partnera nad drugim lub, gdy na przykład jedno z małżonków jest uzależnione – posiada nałóg. Kolejny skutek orzeczenia o winie dotyczy dzieci, a konkretnie opieki rodzicielskiej. Sąd ma wtedy obowiązek zbadania, czy osoba winna rozpadowi związku małżeńskiego powinna opiekować się dziećmi. Najważniejsze w tym wypadku jest dobro dziecka. Przy orzeczeniu o winie rozpadu małżeństwa następuje też podział obowiązków alimentacyjnych. Małżonek niewinny może żądać alimentów dla siebie od winnego partnera. Sytuacja jest w tym względzie jasna, jeśli rozwód przyczynił się do pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Jeśli mamy wątpliwości w tej sprawie, na wszystkie pytania odpowie wykwalifikowana kancelaria prawna w zakresie prawa rodzinnego.


Wizyta na jego płycie to obowiązkowy punkt w programie każdej wycieczki po stolicy Dolnego Śląska. Wrocław może się pochwalić rynkiem wyjątkowym, który zachwyca nie tylko pięknymi kamienicami, ale i swymi rozmiarami oraz panującą w tym miejscu atmosferą. W czasie wycieczki można tu...
Jednym z elementów techniki jest inżynierii środowiskowa. Jest to jedna z dyscyplin nauk technicznych. Inżynieria ta posiada charakter techniczny jak i techniczno-przyrodniczy. Obejmuje ona zakres przedsięwzięć inżynierskich mające na celu zachowania równowagi w przyrodzie oraz...

W ciągu roku niektóre dni są dniami wolnymi ustawowo. Są to przede wszystkim niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Taki dni w ciągu roku jest 13. Są to :

  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • 6...W ciągu roku niektóre dni są dniami wolnymi ustawowo. Są to przede wszystkim niedziele i święta...

Upalne dni to nie najlepszy okres na czasochłonne prace w ogrodzie. W takich warunkach męczymy...

Jednym z elementów techniki jest inżynierii środowiskowa. Jest to jedna z dyscyplin nauk technicznych. Inżynieria ta posiada charakter techniczny...